Kontakt

CARNEVAL INTERNATIONAL, s.r.o.
Veľká Paka 186
930 51 Veľká Paka

IČO: 36 230 995
IČ DPH: SK 2020194979
Zapísaný v OR OS Trnava, oddiel: SRO, vložka č. 678/T

Tel.: 031/5586675
Mail: info@carneval.sk